Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (definicje)
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lipca 2011r.
  2. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem:http://www.gurupa.pl/regulamin. gurupa.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
  3. GURUPA.PL ? serwis internetowy działający pod adresem www.gurupa.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Gurupa.pl 
  4. GURUPA.PL - jest serwisem internetowym adresowanym do Artystów Współczesnych i Miłośników Sztuki. Wykonując wysokiej jakości certyfikowane reprodukcje prac w najwyższej jakości druku cyfrowym Giclee, poprzez platformę internetową umożliwia ich sprzedaż dla klienta a także zamawianie wydruków na własne potrzeby Artystów.
  5. Oferta portalu umożliwia Miłośnikom Sztuki Współczesnej nabycie certyfikowanych autorskich gotowych produktów takich jak m.in: artCANVAS (obraz drukowany na płótnie i napięty na krośnie drewnianym) oraz artTAPETA (wydruk na podłożu winylowym do położenia bezpośrednio na ścianie jak tapeta, alternatywnie na prośbę może to być wydruk na papierze do oprawienia w ramę czy antyramę). 
  6. PRODUKT ? wytworzony na zamówienie indywidualne KUPUJĄCEGO wydruk pracy autorskiej wg aktualnej oferty produktowej. Każdy wydruk otrzymuje CERTYFIKAT z podpisem Autora, a ponadto w celu potwierdzenia autentyczności pracy zarówno certyfikat jak i reprodukcja są opatrzone jednakowymi hologramami z unikalnym numerem seryjnym.
  7. CERTYFIKAT ? Dokument o specjalnych unikalnych cechach, które uniemożliwiają jego kopiowanie. Certyfikat zawiera informacje: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, numer/serię limitowaną (jeśli dotyczy), numer seryjny wydania i hologram z numerem seryjnym. Taki sam hologram korespondujący znajduje się na zamówionym wydruku.
  8. UŻYTKOWNIK ? osoba, która dokonała rejestracji w gurupa.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niej konto użytkownika.
  9. KUPUJĄCY ? użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w gurupa.pl.
  10. ARTYSTA ? autor i twórca udostępnianych na portalu prac
  11. PRACA ? zamieszczona przez Artystę praca autorska o charakterze artystycznym w serwisie gurupa.pl i dostępna w ofercie jako Produkt wykonany na podstawie jej wizerunku.
  12. KONTO/PROFIL - prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
  13. SPRZEDAJĄCY ? serwis GURUPA.pl, który wytwarza produkty dostępne w ofercie w oparciu o udostępniane przez Artystów prace autorskie.
  14. ZAKUP/SPRZEDAŻ - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z GURUPA.PL
  1. Rejestracja w gurupa.pl jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Aby mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji serwisu GURUPA.PL Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług. Użytkownikowi przysługuje dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, łącznie z całością profilu i wszelkich jego danych.
  3. GURUPA.PL przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są niezgodne z prawdą, lub stwierdzenie iż użytkownik w jakikolwiek inny sposób łamie zasady niniejszego regulaminu.
  4. Użytkownikiem GURUPA.PL może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.
  5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez GURUPA.PL w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
  6. Użytkownik serwisu o ile wyrazi na to zgodę będzie miał możliwość otrzymywania materiałów marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacji handlowych dotyczących serwisu gurupa.pl i innych usług gurupa.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.
  7. GURUPA.PL nie odpowiada za szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie.
  8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisu i usług, oraz tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami, jak również udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
 3. ZAKUPY
  1. Składanie zamówień
   1. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Odbywa się to poprzez weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
   2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie (5 dni w przypadku wpłaty na konto, 3 dni w przypadku płatności kartą lub e-przelewem)
   3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku GURUPA.PL. Płatności należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
   4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane. Anulowanie zbyt wielu zamówień Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.
   5. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.
  2. Kontrola zamówień
   1. Ze względu na fakt, że Produkty w GURUPA.PL to prawie zawsze rzeczy o bardzo indywidualnych właściwościach, specyfikacji i prawie zawsze wykonane są na podstawie indywidualnego zamowienia, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie. Nie dostosowanie się do tego może spowodować opóźnienia w wykonaniu i doreczeniu zamawianego Produktu.
   2. GURUPA.PL nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i opóżnienia wynikające z czasu oczekiwania na zaksiegowanie płatności.
  3. Ceny
   1. Cena ostateczna produktu jest składową ceny wydruku i oprawy wykonanego przez GURUPA.PL oraz indywidualnej marży Artysty, która jest w całości przychodem Artysty.
   2. Ceny widniejące przy Produktach na stronie GURUPA.PL stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
   3. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT.
   4. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.
   5. Ceny mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku jeśli Artysta bądź GURUPA.PL zdecyduje się dokonać przeceny bądz podnieść marżę na wybrane Produkty.
  4. Koszty wysyłki
   1. Koszty wysyłki są ustalane przez GURUPA.PL, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania do sprzedaży.
   2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, chyba że stanowi o tym inaczej kod rabatowy bądź inna aktualna promocja w Serwisie.
   3. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów rożnego rodzaju i różnych parametrów.
  5. Sposoby płatności
   1. Jedną z form płatności za zamówienia złożone w GURUPA.PL jest przedpłata, na rachunek bankowy.
   2. Przedpłaty można również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej Allegro - aukcja na życzenie (należy wybrać tę formę płatności w czasie zamawiania)
   3. Płatności e-przelewem dostępne są dla następujących banków: mBank, MultiBank, Inteligo, PKO BP, Pekao SA, BZWBK, BPH, ING, Nordea, LukasBank.
   4. Kupujący, którzy chcą zapłacić e-przelewem z banku, który nie został wymieniony w punkcie 5.4. powinni wybrać opcję wpłaty na konto bankowe i zlecić przelew w swoim banku używając danych konta GURUPA.PL podanych w punkcie 5.2.
  6. Dostawa przesyłek
   1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością GURUPA.PL i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki. Prawa do wykorzystania Prac autorskich GURUPA.PL posiada na podstawie współpracy z Artystami.
   2. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres podany przez Kupującego.
   3. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.
   4. Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt z GURUPA.pl.
   5. Zmiana domyślnej formy dostawy (wysyłka Pocztą Polską) możliwa jest poprzez kontakt ze Sprzedającym i za jego zgodą.
   6. Od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, GURUPA.pl ma obowiązek wysłać zamawiane Produkty w ciągu 2-5 dni roboczych, w przypadku wysyłki za pobraniem jest to 2-5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
   7. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli w opisie produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy, co może być spowodowane np. zamówieniem niestandardowego rozmiaru ART CANVAS lub innych niestandardowych rozmiarów sposobów oprawy.
  7. System rabatowy
   1. System kodów rabatowych jest dostępny zarówno dla Kupujących jak i Artystów, kody są rozprowadzane przez serwis GURUPA.PL w ramach promocji i reklamy.
  8. Zwroty
   1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży tzn. zwrócić produkt bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu.
   2. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlega produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez indywidualne ustalenie rozmiaru, itp.)
   3. Ze względu na fakt, że produkty w GURUPA.PL to prawie zawsze rzeczy o bardzo indywidualnych właściwościach, specyfikacji i prawie zawsze wykonane są na podstawie indywidualnego zamowienia, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób bardzo przemyślany, GURUPA.PL ze swej strony dołoży wszelkich starań aby produkty przez nas oferowane były najwyższych jakości i spełniały nawet najbardziej wymagające gusta, ale rownocześnie prosimy o respektowanie trudności procesu twórczego i specyfikacji indywidualnych zamówień.
   4. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego jakichkolwiek śladów użytkowania, wraz z paragonem / fakturą VAT. Do odsyłanego Produktu należy również dołączyć wydrukowane i uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia).
   5. Aby zwrócić Produkt, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz zwrotu.
   6. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 10 dni od daty otrzymania Produktu odesłać zwracany Produkt na adres GURUPA.PL .Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). GURUPA.PL nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki.
   7. Nie przyjmujemy zwrotów towaru nadanych przesyłką płatną ?za pobraniem?.
   8. GURUPA.PL zwraca Kupującemu pieniądze po tym jak otrzyma zwrot Produktu. Zwrot pieniędzy następuje na polskie konto bankowe, którego dane Kupujący podał w formularzu zwrotu, w przeciagu 3-5 dni roboczych.
   9. W przypadku zwrotu towaru, koszt wysyłki Produktu do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu do GURUPA.PL nie podlegają zwrotowi.
  9. Reklamacje
   Reklamacje są rozpatrywane przez GURUPA.PL. Na wypadek ewentualnych niejasności pomiędzy Kupującym a Serwisem, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
   Ze względu na fakt, że Produkty w GURUPA.PL to prawie zawsze rzeczy o bardzo indywidualnych właściwościach, specyfikacji i prawie zawsze wykonane są na podstawie indywidualnego zamowienia, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób bardzo przemyślany, GURUPA.PL ze swej strony dołoży wszelkich starań aby produkty przez nas oferowane były najwyższych jakości i spełniały nawet najbardziej wymagające gusta, ale rownocześnie prosimy o respektowanie trudności procesu twórczego i secyfikacji indywidualnych zamówień.
   1. PRODUKT OKAZAŁ SIĘ WADLIWY (wzór oświadczenia).
    1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu.
    2. Aby zgłosić reklamację wadliwego Produktu, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz reklamacyjny,
    3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres GURUPA.PL. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką).GURUPA.PL nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną ?za pobraniem?.
    4. GURUPA.PL zobowiązany jest naprawić (usunąć wadę) reklamowanego Produktu, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad lub wymienić na inny Produkt wybrany przez Kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).
   2. NIEZGODNE Z OPISEM LUB ZDJĘCIAMI (wzór oświadczenia).
    1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest, w sposób znaczący, niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie GURUPA.PL. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu Produktu i stwierdzeniu niezgodności.
    2. Różnice wynikające z ustawień monitora (np. inne nasycenie barw, odcieni) mogą nie być uznane.
    3. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru) nie podlega reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z opisem lub zdjęciami.
   3. USZKODZENIA W TRANSPORCIE (wzór oświadczenia).
    1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który został uszkodzony w trakcie transportu. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.
    2. Aby zgłosić reklamację Produktu uszkodzonego w transporcie, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz reklamacyjny.
    3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres GURUPA.PL. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). GURUPA.PL nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną ?za pobraniem?.
    4. GURUPA.PL zobowiązany jest naprawić (usunąć wadę) reklamowanego Produktu, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad lub wymienić na inny Produkt wybrany przez Kupującego. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).
   4. NIEDOSTARCZENIE PRZESYŁKI (wzór oświadczenia).
    1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.
    2. Aby zgłosić brak przesyłki, Kupujący musi w pierwszej kolejności zalogować się na swoje konto i wypełnić formularz zgłoszenia braku przesyłki.
    3. GURUPA.PL uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki (poprzez firmę wysyłkową) to Kupujący uzyskuje możliwość wyboru: ponownej ekspresowej wysyłki takiego samego produktu na koszt GURUPA.PL bądź rezygnacji z zakupu, wówczas otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu oraz kosztu wysyłki).
  10. Prawa autorskie (informacje dla kupujących)
   1. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością GURUPA.PL i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki. Prawa Autorskie zakupionych Reprodukcji są na zawsze i wszędzie na świecie własnością ich autorów. Prawa do wykorzystania wizerunku prac autorskich do wytwarzania Produktów GURUPA.PL posiada na podstawie zasad działania PROFILU ARTYSTY lub indywidualnych umów z artystami.
   2. Kupujący lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.
   3. Kupujący w momencie odebrania przesyłki Produktu, staje się dożywotnim właścicielem egzemplarza Produktu z wykorzystaniem danej Pracy/Artu, oraz może korzystać z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
   4. Kupujacy zobowiazuje się do uszanowania praw autorskich autora danej pracy, co wiąże się z absolutnym zakazem reprodukowania, powielania oraz jakiejkolwiek innej dzialaności naruszającej prawa autorskie danego Artysty, zgodnie z przepisami prawa.
   5. Kupujacemu nie są przekazywane żadne prawa do kopiowania bądź jakiejkolwiek formy duplikowania Artu/Pracy którego stał się właścicielem, w formie nadanej mu w zamówieniu.
   6. Prawa autorskie do Prac umieszczanych w serwisie GURUPA.PL mają tylko i wyłącznie ich autorzy, prawo do ich wykorzystania przez GURUPA.PL reguluje umowa pomiędzy Sprzedającym a Artystą.
   7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r ?O prawie autorskim i prawach pokrewnych? (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).
 4. RODZAJE i CECHY PROFILI DLA ARTYSTÓW
  1. PROFIL OTWARTY ? udostępnianie prac do sprzedaży reprodukcji oraz zamawianie wydruków na własne potrzeby po specjalnych cenach
   1. Rejestracja PROFILU OTWARTEGO jest niezbędna w celu umożliwienia publikacji i sprzedaży swoich prac na portalu. Jednocześnie daje możliwość zamawiania wydruków na potrzeby własne po specjalnych cenach ? do dalszej odsprzedaży, na wystawy, wernisaże czy inne dowolne potrzeby. Do momentu opublikowania swojej pierwszej pracy na portalu profil będzie niewidoczny dla innych, natomiast możliwość zamawiania wydruków własnych będzie już aktywna, PROFIL ten będzie posiadać wszystkie cechy PROFILU ZAMKNIĘTEGO.
   2. Założenie profilu jest krótkim procesem rejestracji, w którym podaje się podstawowe dane osobowe oraz link do swojego portfolio bądź strony internetowej.
   3. Status PROFILU OTWARTEGO przyznawany jest przez administratora po akceptacji zgłoszenia ? ta podstawowa weryfikacja ma na celu dbanie o zasoby na portalu, by podążać za pewną wizją artystyczną którą się kierujemy tworząc wyjątkowe miejsce dla aktywnych Twórców i zapobiegać zgłoszeniom przypadkowym, spamowaniu itp praktykom.
   4. Profil otwarty ukazuje dla klienta imię i nazwisko Artysty bądź jego Pseudo/Nick (jest to dowolne), link do strony lub portfolio umożiwiający bezpośredni kontakt, a równocześnie może umieścić na swojej stronie grafikę (prosimy o zgłaszanie się na maila: art@gurupa.pl) , która informuje o tym, że nabyć można jego prace w serwisie GURUPA.pl przekierowujący automatycznie do jego galerii.
   5. Zdjęcie profilowe bądź awatar zalecamy by było czarno białe dla odróżnienia od prac. Jednocześnie zachęcamy do umieszczania zdjęcia twarzy, gdyż pragniemy oprócz twórczości promować osobę Artysty, czyli kto za twórczością stoi.
   6. W celu skorzystania z możliwości oferowania i sprzedaży Produktów w serwisie GURUPA.pl, Artysta na założonym profilu umieszcza pliki podglądowe prac wraz z tytułami i opisami oraz ustala parametry sprzedaży ? marża, produkt itd. Dla szbszego wgrywania dobrze jest udostępniać wcześniej skompresowane pliki mieszczące się w ramach około 800x800px i wagi około 500kb.
   7. Publikując pracę na GURUPA.PL Artysta ustala własną marżę w dowolnej i odpowiedniej dla niego wielkości, która po potrąceniu 23% podatku vat jest przychodem ze sprzedaży Artysty. Marżę można ustalać na dowolnych, różnych poziomach procentowych dla każdej pracy i w dowolnym momencie zmieniać.
   8. Marża Artysty jest wartością brutto i jest naliczana od ceny podstawowej brutto, która jest ceną detaliczną wykonania i sprzedaży produktu przez serwis. Koszty wysyłki dla klienta są stałą częściową opłatą, pozostałe koszty wysyłki ponosi serwis. 
   9. W celu limitowania prac przygotowane jest okno do wprowadzenia informacji o wyjściowej ilości reprodukcji w serii i ilości dostępnych w bieżącym momencie egzemplarzy. Tę ostatnią liczbę można uaktualniać w razie potrzeby w każdej chwili.
   10. W trakcie umieszczania prac zachęcamy do opatrywania ich tytułem i krótkim opisem. Te parametry jak i pozostałe (plik źródłowy, marża, limitowanie serii itd.) będzie moża zawsze poddawać edycji. Plik źródłowy ze względu na specyfikę oferty GURUPA.pl jest niezbędny najpóźniej w dniu pierwszego zamówienia produktu z wykorzystaniem danej pracy i jeśli z jakiś przyczyn może to być trudne do zrealizowania w ostatnim momencie, prosimy o wcześniejsze jego umieszczanie na serwerze GURUPA.pl poprzez edycję pracy.
   11. Artysta poprzez opublikowanie pracy wyraża zgodę na ukazanie się danej pracy w galerii prac własnych i galerii prac ?artstore? portalu GURUPA.pl Prace widoczne w serwisie są udostępnione do złożenia zamówienia przez klienta w postaci produktów dostępnych w ofercie i zgodnie z parametrami sprzedaży które Artysta może modyfikować.
   12. W przypadku wystąpienia zamówienia GURUPA.pl w imieniu artystów zobowiązuje się do wykonania wydruku, oprawy oraz wysyłki zamówionego egzemplarza do klienta. Artysta otrzymuje informację każdorazowo o zakupie jego pracy, wysokości marży wraz ze szczegółowymi parametrami sprzedaży.

    Na życzenie, wydruk/canvas otrzymuje CERTYFIKAT z hologramem i unikalnym numerem seryjnym. Taki sam hologram umieszczamy na pracy. Certyfikowanie nie jest obecnie usługą standardową i dodatkowo kosztuje 50zł.

   13. W związku z działaniem portalu na rzecz promocji Artystów GURUPA.pl może użyć fragment bądź całość pracy autorskiej w przypadku ukazania się np. artykułu, wywiadu czy publikacji na temat portalu w portalach branżowych czy też tematycznych. Jednakże zawsze wystąpimy o zgodę artysty w takim przypadku.
   14. Gwarantujemy iż pliki źródłowe są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są pobierane ani udostępniane w żadnym innym celu niż sprzedaż zamówionego przez klienta wydruku poprzez witrynę GURUPA.pl bądź ewentualne uzgodnione z Autorami prac promocje serwisu. Pliki źródłowe w momencie ustania współpracy są zwracane autorowi bądź usuwane w nieodwracalny sposób z serwera a wszelkie wcześniej udzielone prawa wobec GURUPA.pl automatycznie wygasają.
   15. Artysta oświadcza, że jest autorem lub posiada prawo do dystrybucji umieszczanych w swoim profilu prac które przekazuje do publikacji, oraz ma wszelkie prawa umożliwiające ich sprzedaż i reprodukcje ? np. zgodę na publikację wizerunku osób trzecich w przypadku gdy jest wymagana.
   16. Artysta może samodzielnie usunąć wystawioną pracę poprzez wycofanie z publikacji, z małym wyjątkiem gdy nie jest on w danym momencie zamówiona oraz nie znajduje się w czyimś koszyku. W tychże przypadkach prosimy najpierw o kontakt mailowy, aby zapobiec wprowadzeniu klienta w błąd. Usunięcie wystawionej pracy będzie możliwe zaraz po zakończeniu transakcji.
   17. Ze względu na charakterystykę i swobodę współpracy nie jest konieczna umowa papierowa, bowiem zgoda na wykonanie reprodukcji jest udzielana automatycznie poprzez wysłanie pracy do publikacji w serwisie przez Artystę. Tylko on może tę czynność dokonać, bez tego Administrator nie może uwidocznić pracy w serwisie. Jednakże na indywidualne życzenie możemy zawrzeć umowę pisemną jako formalne dopełnienie warunków współpracy. W tym przypadku prosimy o kontakt mailowy.
  2. PROFIL ZAMKNIĘTY ? zamawianie wydruków tylko dla potrzeb własnych
   1. Uproszczona rejestracja PROFILU ZAMKNIĘTEGO jest niezbędna w celu uzyskania możliwości zamawiania wydruków na potrzeby własne po specjalnych cenach ? do dalszej odsprzedaży, na wystawy, wernisaże czy inne dowolne potrzeby. Jednocześnie w każdym dowolnym momencie można wystąpić do Administratora o zmianę profilu na OTWARTY w przypadku zgłoszenia chęci publikacji prac w celu sprzedaży reprodukcji.
   2. PROFIL ZAMKNIĘTY nie wymaga weryfikacji. Artysta może od razu tworzyć swoje portfolio i zamawiać wydruki prac. Do zamówienia wydruku niezbędne jest udostępnienie plików źródłowych.
   3. GURUPA.pl oświadcza równocześnie iż pliki źródłowe są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są pobierane ani udostępniane w żadnym innym celu niż do wykonania zamówień i bez zgody ich Autorów. Pliki źródłowe w momencie ustania współpracy są zwracane autorowi bądź usuwane w nieodwracalny sposób z serwera.
  3. Prawa autorskie
   1. Zabrania się publikowania w GURUPA.PL treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
   2. Użytkownik/Artysta przyjmuje do wiadomości, serwis GURUPA.PL może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa Artystów oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, tolerancji religijnej oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich, GURUPA.PL ? zastrzega sobie prawo do możliwości usuniecia, treści Prac/Artów niezgodnych z powyższymi.
   3. Artysta wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego Prac/Artów (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na stronie GURUPA.PL jak również w innych miejscach (Internet, prasa, telewizja) i innych formach marketingu.
   4. Artysta wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego Prac/Artów w celach handlowych przez GURUPA.PL. Przekazuje Prawo do dystrybucji, sprzedaży, reprodukcji w nieograniczonej ilości, lub ilości określonej limitem przez Artystę, od czasu kiedy Praca uzyskała status "opublikowanej". Artysta w każdej chwili może wycofać dany Art z "publikacji", automatycznie znika on z galerii Serwisu. GURUPA.pl zastrzega sobie prawo do zachowania oryginalnego pliku przez 30 dni od momentu wycofania Artu z "publikacji", ale wyłącznie w celach sfinalizowania ewntualnych isniejących już zamówień i ewntualnych reklamacji technicznych tego samego artu, (w tym rownież : opisów oraz nazw), o ile umowa indywidualna nie stanowi inaczej.
   5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie GURUPA.PL Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, oraz zasądzonych lub ustalonych odszkodowań.
  4. Marża Artysty i Rozliczenia
   1. Artysta posiadający PROFIL OTWARTY sam ustala wysokość swojej marży w dowolnej wielkości odpowiadającej jego preferencjom i oczekiwaniom.
   2. Marża Artysty jest wartością brutto i jest liczona od ceny podstawowej brutto, która jest ceną wykonania i sprzedaży produktu przez serwis.
   3. Artysta może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą, na swoim koncie. Marża od sprzedaży pokazuje się w momencie gdy nastąpiła płatność klienta za zamówienie i produkt jest gotowy do wysyłki, czyli w momencie faktycznej sprzedaży.
   4. Wypłata środków zgromadzonych przez Artystę z tytułu sprzedaży swoich prac w GURUPA.PL następuje raz w miesiącu.
   5. Gurupa.pl jest płatnikiem podatku VAT i ma obowiązek od kwoty końcowej sprzedaży odprowadzać 23% tego podatku. Wartość rozliczenia należna Artyście stanowi kwota marży brutto. Twórcy którzy są podatnikami VAT otrzymują marżę brutto na podstawie faktury vat, którą wystawiają wobec serwisu (dane do faktury można pobrać z zakładki kontakt). Twórcy nie będący płatnikami VAT otrzymają marżę netto, czyli pomniejszoną o 23% podatku vat na podstawie Rozliczenia. Dokumentacja oraz odprowadzenie należnego podatku VAT od sprzedaży wobec Urzędu Skarbowego w imieniu Artystów leży po stronie serwisu poza tymi Twórcami którzy są płatnikami VAT i samodzielnie dokonują swojego rozliczenia.
   6. Przychód osiągnięty na podstawie marży podlega podatkowi dochodowemu zgodnie z Ustawą i Artyści rozliczają się z niego indywidualnie.
   7. Wypłata środków na podstawie ROZLICZENIA następuje w formie przelewu na konto bankowe Artysty, zdefiniowane przez niego.
   8. GURUPA.PL zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych promocji i reklamy serwisu w celu zwiększenia sprzedaży (np. kody zniżkowe, zakupy promocyjne), mogących skutkować obniżeniem cen końcowych produktów, co w konsekwencji może skutkować niższymi kwotami prowizyjnymi niż ustalone przy pełnej cenie podstawowej dla Artystów.
  5. Likwidacja PROFILU
   1. Artysta ma prawo do usunięcia profilu i prac w GURUPA.PL w dowolnym momencie.
   2. W przypadku otrzymania żądania usunięcia konta prace zostaną wycofane z publikacji natychmiastowo, ale ostateczne usunięcie konta Użytkownika może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu ostatniej sprzedaży Produktu z wykorzystaniem Pracy danego Artysty w GURUPA.PL, co jest związane z procesem zwrotów i reklamacji.
  6. Faktury VAT
   1. Na życzenie Sprzedającego, GURUPA.PL wystawia faktury VAT.
   2. Faktury wystawiane są w dniach 1-10 danego miesiąca, faktury dostępne są do wydruku, na koncie Artysty, bądz wysyłane drogą mailową.
 5. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH
  1. GURUPA.PL przykłada dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników/Artystów i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez GURUPA.PL zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik/Artysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
  4. Dane podawane przez Użytkownika/Artystę w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się serwisu z Użytkownikiem i Artystą oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
  5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rola gurupa.pl
   1. GURUPA.PL - jest serwisem internetowym adresowanym do Artystów Współczesnych i Miłośników Sztuki. Wykonując wysokiej jakości certyfikowane reprodukcje prac w najwyższej jakości druku cyfrowym Giclee, poprzez platformę internetową umożliwia ich sprzedaż dla klienta a także zamawianie wydruków na własne potrzeby Artystów.
   2. Oferta portalu umożliwia Miłośnikom Sztuki Współczesnej nabycie certyfikowanych autorskich gotowych produktów takich jak m.in: ART CANVAS, ART TAPETA. Baza produktowa będzie ulegać stopniowemu rozszerzaniu.
   3. GURUPA.PL świadczy równocześnie usługi na rzecz Artystów polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, obsłudze płatności, obsłudze klienta, prowadzeniu systemu wysyłkowego, oraz systemu zwrotów i reklamacji, udostępnia również system swobodnej indywidualnej marży dla Artystów zamieszczających swoje Prace w serwisie.
  2. Zmiany Regulamin
   1. GURUPA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
   2. Użytkownik/Artysta ma prawo odmówić akceptacji Regulaminu w zmienionej formie. W takiej sytuacji GURUPA.PL, na wniosek Użytkownika, usunie jego konto oraz wszelkie dane osobowe Użytkownika/Artysty zgodnie z procedurą usuwania kont.
  3. Usunięcie konta Użytkownika
   1. Użytkownik/Artysta ma prawo do usunięcia konta w GURUPA.PL w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik/Artysta powinien przesłać do GURUPA.PL stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
   2. GURUPA.PL może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec GURUPA.PL lub naruszył niniejszy Regulamin.
   3. GURUPA.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.
  4. Czynności zabronione
   1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej GURUPA.PL bez uprzedniej zgody.
   2. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508), zabrania się wykorzystania znaku towarowego GURUPA.PL bez uprzedniej zgody.
   3. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów gurupa w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.
   4. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 6.21.1 ? 6.21.3 niniejszego Regulaminu może skutkować podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.
   5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży I wszelkich innych jest sąd właściwy dla siedziby GURUPA.PL